Nasze wartości


Mówiąc o Wartościach (pisanych wielką literą), w Cimberio oznacza to rozmawiać o życiu codziennym, gestach, życzliwości i stylu życia. Wszystko, co robimy oparte jest właśnie o te fundamentalne wartości, które to zrodziły się w naszych głowach i które są absolutnie konieczne: zapytaj o nie najpierw siebie, zanim spytasz innych.

Nasza firma powstała w oparciu o natchnienie i od samego początku swojego istnienia realizuje Wartości nazwane potem mianem Jakości: najważniejszym celem do przekroczenia mety i rozwoju dzień po dniu jak i również celem naszej codziennej pracy. Przeminęły lata, okres największych zmian w historii ludzkości, a nasze zasady (nasze Wartości) wciąż pozostały takie same.
Jakość jako całość stanowi naszą mantrę. Jednakże jakość musi iść w parze z Innowacją, ponieważ bycie na bieżąco i próby osiągania najwyższej jakości, wymagają od nas ciągłego śledzenia najnowszych, dostępnych technologii.

Z jednej strony, wyzwania dnia dzisiejszego podyktowały nam dodatkowe wartości, które następnie nazwaliśmy Doskonałość, aby od tego momentu, szczególnie w obliczu kryzysu, nakazują nam “tworzyć jeszcze lepiej”. Udoskonalamy się każdego dnia we wszystkim co robimy i dla każdego, zawsze pracując lepiej i oferując co najlepsze. Z drugiej strony zaś, wyzwania dnia jutrzejszego wymagają od nas maksymalnej uwagi, aby móc osiągnąć Trwałość, która w naszym mniemaniu oznacza: całkowity szacunek dla otaczającego nas środowiska, pozostawienie naszym dzieciom świata lepszego aniżeli go zastaliśmy a także zdolność do stworzenia firmy spoglądającej daleko i skupiającej się na przyszłości.

Podsumowując nasze wartości stworzyliśmy symbol i nazwę, którym początek dały słowa: Innowacja, Doskonałość i Trwałość. Terminy te uznawane są przez nas za przewodnik w podróży, którą podjeliśmy wobec jutra a także jako zwyczajne “TAK”. Gdzie dla nas “TAK” to nie tylko rodzaj odpowiedzi, ale również styl życia jak i droga do stawiania czoła problemom. W przypadku jakichkolwiek pytań, zapytań czy potrzeb, w Cimberio jesteśmy zwykli odpowiadać: tak.