Nasze certyfikaty


PAS99 CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA

PAS99 to pierwszy na świecie system zarządzania wymagający specyfikacji.
PAS99 certyfikat zintegrowanego zarządzania pokazuje, że spełniania się wszystkie swoje obowiązki i pozwala na zbudowanie zaufania u potencjalnych klientów, dostawców, inwestorów a także wspólników.
Cimberio S.p.A było pierwszą firmą na świecie, która uzyskała specyfikacje PAS99 (źródło BSI) dla zintegrowanego zarządzania, w której skład wchodzą 4 certyfikaty.


ISO 9001 CERTYFIKAT JAKOŚCI

To wstępne nawiązanie do określonego sposobu prowadzenia produkcji firmy, pracy i bytu. Firma Cimberio w związku z nowymi standardami UNI EN ISO 9001:2015 odnowiła swój certyfikat w czerwcu 2016, ale nasz system kontroli jakości został wdrożony już wcześniej, bo w 1987 r. i był na tyle skuteczny, że dostosowanie się do nowych standardów jakości było natychmiastowe i odbyło się w sposób naturalny. Usatysfakcjonowani klienci są podstawą tej specyfikacji : wszystkie działania i przepisy ogólne wydane na mocy certyfikatu jakości odnoszą się do tego.


SA 8000 CERTYFIKAT ETYKI

Ten certyfikat nawiązuje do dobrowolnego zachowania się przedsiębiorstw, które zmagają się z wyzwaniami, łącząc swoje ambicje wzrostu z podstawowymi wartościami odnoszącymi się do poszanowania dla ludzi i środowiska, rozwoju terytorialnego, jakości usług oraz wydajności i innowacyjności.
Standardy SA 8000 składają się z podstawowych kryteriów, zawierających takie parametry jak zaangażowanie zarządzania i wszystkich sektorów firmy do przykładania szczególnej uwagi do prewencji, a nie leczenia.
Wymagania, które są sprawdzane w celu przyznania certyfikacji skupiają się na tematycznie istotnych obszarach jak: wykorzystywanie dzieci do pracy i pracy przymusowej, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wolność zrzeszania się i brak dyskryminacji, poprawne zarządzanie wynagrodzeniami i godzinami pracy.


ISO 14001 Norma Zarządzania Środowiskowego

Wszystkie aspekty środowiskowe regulowane są przez międzynarodowy certyfikat ISO 14001:2004, którego nasza firma, jest w posiadaniu od kilku lat.
Certyfikacja nawiązuje do „stosowania się” do wszystkich ustaw dotyczących ochrony środowiska, regulowanych przez włoski dekret ustawodawczy nr 152.
Odnosi się on do licznych aspektów środowiskowych, począwszy od wywozu nieczystości, po kontrolę emisji zanieczyszczeń w ściekach, stężenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, aż po kontrolę przy procesie produkcji, możliwych stężeń substancji niebezpiecznych i szkodliwych, a co więcej weryfikację poziom hałasu.
W odniesieniu do środowiskowych regulacji prawnych, w Cimberio, nie byliśmy zmuszeni do wprowadzenia znacznych modyfikacji w stabilnej strukturze naszej działalności: od dawna braliśmy pod uwagę potrzeby środowiskowe, zanim jeszcze zdecydowano o przyznaniu nam certyfikatu w tym zakresie.
Firma Cimberio w związku z nowymi standardami UNI EN ISO 14001:2015 odnowiła swój certyfikat w czerwcu 2016.


ISO 45001 CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Prawdziwy punkt zwrotny w kategorii prawodawstwa, w odniesieniu do bezpieczeństwa w miejscu pracy, miał miejsce w 1994 roku, wraz z wprowadzeniem w życie głośnej włoskiej ustawy nr 626, która nawiązywała do czegoś zupełnie nowego i ważnego: zasadniczo ustawa stanowi o obowiązku zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa w miejscu pracy, co w efekcie, poprzez szanowanie i podążanie za przepisami prawnymi, wymagało ustalenia kryteriów bezpieczeństwa w firmie. Czy to wszystko? Dla niektórych, tak: dla nas, nie. Jeden człowiek może być szczęśliwy obserwując i podążając w myśl litery prawa, a drugi do osiągnięcia podobnego poziomu zadowolenia musi sięgnąć także dalej.
Ten dodatkowy krok to właśnie międzynarodowy certyfikat ISO 45001, który bazuje na regulacjach prawnych i sprawdza warunki bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Mówiąc wprost, firma która decyduje się przystąpić do certyfikacji, prosi o coś więcej: o podleganie kontroli, decyduje się zawsze zwracać szczególną uwagę na bardzo ważne aspekty w życiu firmy, a także wybiera drogę ciągłego i codziennego ulepszania się.


ISO 50001 CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

W lipcu 2011 roku nasza firma uzyskała od brytyjskiego instytutu BSI ISO 50001:2011 CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ.
Certyfikat ten, jest pierwszym takim międzynarodowym dokumentem uwzględniającym standardy systemu zarządzania energią . Stworzonym dla firm w celu polepszania ich wydajności energetycznej, a co za tym idzie zwiększenia rentowności, w wyniku redukcji emisji CO2. Dopinguje to i stwarza lepsze warunki do ciągłego wpływania na coraz to szybciej postępujące zmiany klimatyczne.


AEO – Authorized Economic Operator

Our company obtained the AEO authorization (authorized economic operator) which certifies our reliability against the customs authorities in complying with the computerisation of procedures in the relations between private parties and authorities appointed for the inspection activities in the international business.

The economic operator in possession of AEO Certification benefits from many advantages in the international business transactions such as:

 • Reduction of checks of documents and goods;
 • Quicker procedures at the borders;
 • Priority treatment of shipments;
 • Status of “known consignor” for the air shipments of goods (i.e. there are no additional scanner checks in the freight terminals at the airports);

 • BDO Italia S.p.A.

  Ustawowe badania sprawozdania finansowego

  Wszystko jest napisane, w celu zapewnienia przejrzystości i klarowności, bez cienia wątpliwości. Poświadczenie finansowe Cimberio S.p.A. jest certyfikowane przez firmę wykonującą dla nas audyt, aby sprawdzić poprawność działania i spełnić wymogi obecnych przepisów. UBEZPIECZENIE

  Kolejną gwarancją niezbędną do ochrony naszych klientów, jest ubezpieczenie naszych produktów przez Assicurazioni Generali S.p.A. przed ryzykiem odpowiedzialności za produkt, zgodnie z dyrektywą 85/374/EEC dotyczącą odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez produkty.