ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


PAS 99 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

PAS99 είναι η πρώτη ειδική πιστοποίηση στον κόσμο που δημιουργήθηκε για τις απαιτήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης.
Η πιστοποίηση PAS 99 του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποδεικνύει ότι πληρούνται όλες οι ευθύνες και προσφέρει εμπιστοσύνη σε πιθανούς πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές και εμπλεκόμενους.
Η εταιρία Cimberio S.p.A. είναι η πρώτη εταιρία πακοσμίως που πήρε την ειδική πιστοποίηση PAS99 (πηγή BSI), για την ολοκληρωμένη διαχείριση τεσσάρων πιστοποιήσεων.


ISO 9001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πίσω από αυτήν τη σύντμηση υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής, εργασίας, εταιρικής δραστηριότητας. Η εταιρία Cimberio ανανέωσε την πιστοποίηση τον Ιούνιο του 2016 σύμφωνα με τον νέο κανονισμό UNI EN ISO 9001:2015, αλλά το σύστημα ελέγχου ποιότητας μας δημιουργήθηκε το 1987 με αποτέλεσμα η προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού να είναι άμεση και ομαλή. Βασική αρχή αυτού του κανονισμού είναι η ικανοποίηση του πελάτη: όλες οι συμπεριφορές και οι κανόνες που υπαγορεύονται από την Πιστοποίηση Ποιότητας βασίζονται σε αυτήν.


SA 8000 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ

Αυτή η πιστοποίηση απαιτεί μια εθελοντική εταιρική συμπεριφορά που αντιμετωπίζει την πρόκληση να εναρμονίσει τις φιλοδοξίες ανάπτυξης με τις βασικές αξίες σεβασμού των πολιτών και του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της περιοχής, την ποιότητα εξηπηρέτησης, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία Οι βασικές αρχές του standard SA 8000 προβλέπουν παραμέτρους όπως την εμπλοκή της διοίκησης σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, τη σημασία στην πρόληψη παρά στη φροντίδα.
Οι απαιτήσεις που εξετάζονται για την έκδοση της εν λόγω πιστοποίησης περιστρέφονται γύρω από σημαντικά θέματα όπως την εργασία ανηλίκων και την εξαναγκασμένη δουλειά, την προσοχή στην υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων, την ελευθερία στον συνδικαλισμό και την εξάλειψη διακρίσεων, τη σωστή διαχείρηση αμοιβών και εργασιακών ωραρίων.


ISO 14001 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όλα όσα σχετίζονται με το περιβάλλον ορίζονται από τη διεθνή πιστοποίηση ISO 14001, που η εταιρία μας έχει ήδη λάβει.
Η πιστοποίηση ασχολείται στο να "εφαρμόζονται" όλοι οι νόμοι που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος που ορίζει το Νομοθετικό Διάταγμα 152.
Οι τομείς εφαρμογής ποικίλουν, και έχουν να κάνουν από την ανακύκλωση των σκουπιδιών μέχρι τον έλεγχο μόλυνσης του νερού, από τις εκπομπές που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα μέχρι την παραγωγή επικίνδυνων επιβλαβών ουσιών και τον έλεγχο της ηχορύπανσης.
Για μας στην εταιρία Cimberio, δεν ήταν αναγκαίο να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συμπεριφορές: καθόσον ήδη πριν ν' ανοίξουμε τις πόρτες μας στους επιθεωρητές που θα μας ελέγχαν, η φροντίδα μας για το περιβάλλον ήταν πολύ μεγάλη.
Η εταιρία Cimberio ανανέωσε την πιστοποίηση τον Ιούνιο του 2016 σύμφωνα με τον νέο κανονισμό UNI EN ISO 14001:2015.


ISO 45001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η πραγματική αλλαγή, από νομοθετικής πλευράς , όσον αφορά την ασφάλεια στη δουλειά επήλθε το 1994 με το γνωστό νόμο 626 που εισήγαγε μια μεγάλη καινοτομία: ουσιαστικά ο νόμος ορίζει ότι ο υπεύθυνος για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας θα ήταν ο εργοδότης, ο οποίος σεβόμενος και ακολουθώντας τους εν ισχύ νόμους θα έπρεπε να ορίσει κριτήρια ασφάλειας μέσα στην επιχείρηση του. Αυτό είναι όμως όλο; Για κάπoιους ίσως ναι, για εμάς, όχι.
Διοτι μπορεί κάποιοι να είναι ευχαριστημένοι με το να τηρούν τους νόμους, αλλά παράλληλα μπορεί κανείς να επιλέξει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Και το παραπάνω αυτό βήμα αντιπροσωπεύεται από τη διεθνή πιστοποίηση ISO 45001, που ασχολείται στο να ρυθμίζει και να ελέγχει τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Η επιχείρηση που επιλέγει να πιστοποιηθεί, απλά ζητάει κάτι παραπάνω: ζητάει να υποβάλλεται σε έλεγχο, επιλέγει να κρατάει ψηλά πάντα την προσοχή σ' ένα τόσο σημαντικό τομέα της εταιρίας, επιλέγει να καλυτερεύει πάντα και καθημερινά.


ISO 50001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Το Ιούλιο 2011 η εταιρία μας έλαβε από το βρετανικό ινστιτούτο “Bsi” τη διεθνή πιστοποίηση ENERGY MANAGEMENT SYSTEM ISO 50001.
Αυτή η πιστοποίηση αντιπροσωπεύει το πρώτο αναγνωρισμένο, σε παγκόσμιο επίπεδο, standard αναφορικά με το σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο δημιουργήθηκε, για να βοηθήσει τις εταιρίες να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και να αυξήσουν την κερδοφορία τους χάρη στη μείωση εκπομπών CO2, να διευκολύνει τη δημιουργία των πλέον κατάλληλων συνθηκών στη συνεχή κλιματική αλλαγή.


ΑΕΟ :Eξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας

Η εταιρεία μας απέκτησε την εξουσιοδότηση ΑΕΟ (Authorized Economic Operator) που πιστοποιεί την αξιοπιστία μας έναντι των τελωνειακών αρχών, αναφορικά με τη συμμόρφωση στη μηχανοργάνωση διαδικασιών στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και αρχών, που έχουν οριστεί για τις δραστηριότητες επιθεώρησης στις διεθνείς επιχειρήσεις.

Ο οικονομικός φορέας που κατέχει την Πιστοποίηση ΑΕΟ επωφελείται από πολλά πλεονεκτήματα στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές όπως:

 • Μείωση των ελέγχων εγγράφων και αγαθών;
 • Ταχύτερες διαδικασίες στα σύνορα;
 • Προτεραιότητα στη μεταχείριση των φορτίων/αποστολών εμπορευμάτων;
 • Ιδιότητα “γνωστού αποστολέα” για τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων (για παράδειγμα δεν υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους σάρωσης στα terminal φορτίων των αεροδρομίων);

 • BDO Italia S.p.A.

  Ισολογισμός που υπόκειται σε νομικό έλεγχο των λογαριασμών

  Είναι όλα καταγεγραμμένα. Για να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σαφήνεια, ο ισολογισμός της Cimberio S.p.A υπόκειται σε νομικό έλεγχο των λογαριασμών από ελεγκτική εταιρεία, η οποία αποφαίνεται για την ορθότητα σύνταξης του και τη συμμόρφωση αυτού με τους ισχύοντες κανονισμούς.


  ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  Σαν μια πρόσθετη εγγύηση για την ολοένα καλύτερη προστασία και εξασφάλιση των πελατών μας, τα προϊόντα Cimberio είναι ασφαλισμένα από την Assicurazioni Generali SpA, έναντι κινδύνων αστικής ευθύνης σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ 85/374 αναφορικά με την ευθύνη του κατασκευαστή για ενδεχόμενες ζημίες που ήθελε προκύψουν από τα προϊόντα.