Hållbarhet

Innovation, kompetens och hållbarhet är de värden som inspirerar oss, de är våra riktlinjer. Däremot vill vi inte att de ska förbli just avsikter och ord: eftersom idéerna är giltiga endast om de realiseras. Under 2009 hade vårt företag ställts inför ett behov: Eternittaket på San Maurizio anläggningen behövde bytas, en operation som skulle ha inneburit ett betydande finansiellt åtagande. Vi försökte därför att kombinera behovet med investeringar, kostnader med besparingar, tillväxt med respekt för miljön.

Produktion av energi, system för San Maurizio. Realtids uppdatering
Produktion av energi, system för Pogno. Realtids uppdatering

SYSTEM FÖR SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Idén att ersätta eternittaket med ett solcellssystem har därmed skapats, som tillät oss att lösa takproblemet och samtidigt skära ner kostnader i samband med energiförbrukningen, samt minska vår miljöpåverkan genom att minska CO2-utsläppen. San Maurizio systemet började producera energi under 2010, och det producerade 211 935 kWh under sitt första verksamhetsår: ett värde som är något lägre än vad som förutsågs under konstruktionsfasen (satt till 214 000 / år) på grund av några problem som begränsade dess drift under uppstartsfasen. Systemet producerade 245 689 kWh (14% högre än det förväntade värdet) under 2011 och 227 120 kWh under 2012 (i linje med designens förväntningar).

SYSTEM FÖR BERZONNO
Med tanke på framgången av systemet vid San Maurizio anläggningen beslutade vi därför att fortsätta på ett liknande sätt med Berzonno anläggningen, som också behövde byta tak. Skapandet av det andra systemet involverade några problem i samband med att anläggningen ligger på en kulle där skugga uppstår tidigt på dagen. Vi beslutade därför att gå vidare med en större storlek på systemet än det tidigare och kombinerar två olika tekniker: en del av systemet gjordes av kadmiumtellurid (vilket ger högre verkningsgrad med mindre direkt solljus) och den andra, för den mer utsatta delen, var gjord av polykristallina. Systemet har varit i drift sedan 2012 och har idag sänkt våra CO2-utsläpp med 450 ton.