پایداری

نوآوری، برتری و پایداری ارزش هایی هستند که الهام بخش ما بوده اند، آنها راهنماهای ما هستند. اگرچه ما آنها را فقط به شکل کلمه و فکر نمی بینیم، چرا که ایده ها و نظرات فقط زمانی اعتبار دارند که تحقق پیدا کنند.
در سال 2009، شرکت ما با مشکلی روبرو شد: بازسازی و تعویض پوشش پشت بام کارخانه سان مائوریتزیو دوپائولیو، عملیاتی که بار مالی زیادی در بر داشت. پس ما تلاش کردیم این مشکل را با یک سرمایه گذاری خوب برطرف کنیم، هزینه برای صرفه جویی بیشتر، رشد و احترام به محیط زیست.

سیستم سان مائوریتزیو، به روز رسانی واقعی
سیستم پونیو، به روز رسانی واقعی

سیستم سان مائوریتزیو
نقشه تعویض پوشش سیمانی پشت بام با سیستم انرژی خورشیدی به ذهنمان خطور کرد،و با این کار ضمن برطرف کردن مشکل پوشش پشت بام، همزمان صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش تولید دی اکسید کربن، CO2 برایمان به ارمغان آمد. این سیستم با حداکثر ظرفیت در سال 2010 شروع به تولید انرژی پاک نمود حتی بیش از آن مقداری که انتظارش می رفت.

سیستم برزونو
با توجه به موفقیتی که در پشت بام کارخانه سان مائوریتزیو دوپائولیو داشتیم، تصمیم گرفتیم این فرآیند را در کارخانه برزونو نیز انجام دهیم، که نیاز به تعویض پوشش پشت بام داشت. این پروژه با مشکلاتی روبرو شد که مربوط می شد به موقعیت مکانی کارخانه، چرا که ساختمان کارخانه در تپه ای واقع شده که سریعتر سایه می افتاد و نور آفتاب نداشت. بنابراین ما تصمیم گرفتیم سیستمی با اندازه بیشتر از سیستم قبل راه اندازی کنیم و دو تکنولوژی مختلف را با هم تلفیق کردیم: یک قسمت از کادمیوم تلوراید ساخته شده بود ( که کارایی بیشتری با نور مستقیم کمتری از خورشید را فراهم می کرد) و دیگری برای قسمتی که بیشتر در معرض نور خورشید بود از پلی کریستالاین استفاده نمودیم. این سیستم از سال 2012 اجرایی و بهره برداری شد.