VERDIER


Å snakke om Verdier (med stor V) i Cimberio betyr å snakke om hverdagsliv, gester, godhet og livsstil.
Alt vi gjør er drevet av de fundamentale reglene som ble innpodet i våre hoder og som for oss er absolutt nødvendige; forvent det av deg selv før du forventer det av andre.
Vårt selskap ble grunnlagt på en inspirasjon og har fortsatt siden sine første år ved å forfølge en verdi kalt Kvalitet; det viktigste målet, mållinjen å krysse og utvikle hver dag, formålet med det daglige arbeide.

År har gått, vi har krysset æraen med flest forandringer i menneskets historie, og fortsatt har våre grunnleggende regler (våre verdier) i hovedtrekk forblitt de samme. Total kvalitet er vårt mantra. Kvalitet må gå hånd i hånd med Innovasjon, siden det å holde seg oppdatert og forsøke å oppnå maksimal kvalitet hver dag krever konstant oppmerksomhet for teknologiene som er tilgjengelige for oss. - Dagens utfordringer har også pålagt oss enda en verdi, kalt Utmerkelse, siden vi tror at den eneste måten å konfrontere krisetider på er å "gjøre ting enda bedre".

Å utmerke seg hver dag i alt og for alle, alltid forsøke å gjøre det bedre og tilby det beste. Morgendagens utfordringer krever maksimal oppmeksomhet mot Bærekraft, noe som betyr total respekt for vårt omkringliggende miljø, behovet for å etterlate til våre barn en bedre verden enn den vi fant og evnen til å gjøre selskapet enda bedre og fokusert på fremtiden. - Vi ville oppsummere våre verdier og vi skapte et symbol og et navn.

Disse stammer fra akronymet til ordene Innovation, Excellence og Sustainability, som er ment å være våre retningslinjer i vår reise mot morgendagen og som kan uttales som "Yes". Fordi for oss er ikke "Yes" bare en respons, men også en livsstil, en måte (eller heller Måten) å konfrontere problemer på.
Når presentert for ethvert spørsmål, enhver forespørsel, ethvert behov, er vi i Cimberio vant til å svare: "Yes".