Bærekraft

Innovasjon, kvalitet og bærekraft er verdiene som inspirerer oss, de er våre retningslinjer. Vi ønsker imidlertid ikke at de skal forbli bare intensjoner og ord: fordi ideer er kun gyldige når de blir realisert.
I 2009 måtte selskapet møte et behov: Taktekkingen av Eternit fibersement på San Maurizio-anlegget måtte byttes, en operasjon som innebærer en betydelig økonomisk satsing. Dermed prøvde vi å kombinere behov med investering, kostnader med sparing og vekst med hensyn til miljøet.

System for San Maurizio. Real time update.
System for Pogno. Real time update

SYSTEM FOR SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Ideen om å erstatte taktekkingen i fibersement med et solcellesystem var dermed oppstått, noe som tillot oss å løse taktekkingsproblemet og samtidig kutte kostnadene knyttet til forbruk av energi og redusere vår miljøpåvirkning ved å senke CO2-utslippene. Systemet i San Maurizio begynte å produsere energi i 2010, og det produserte 211 935 kWh i sitt første driftsår: noe lavere enn forutsett i prosjekteringsfasen (satt til 214 000 / år) på grunn av noen problemer som begrenset driften i oppstartsfasen. Systemet produserte 245 689 kWh (14% høyere enn forventet) i 2011 og 227 120 kWh i 2012 (i tråd med forventningene).

SYSTEM FOR BERZONNO
Suksessen av systemet ved San Maurizio-anlegget tatt i betraktning, besluttet vi derfor å gå videre på en lignende måte med Berzonno-anlegget, hvor taktekkingen også måtte skiftes. Etableringen av det andre systemet innebar noen problemer knyttet til det faktum at anlegget er plassert på en høyde hvor det er en tidlig skyggelegging av solen. Vi besluttet derfor å gå videre med et større system enn det forrige, og kombinere to forskjellige teknologier: en del av systemet ble laget av kadmiumtellurid (som gir høyere effektivitet med mindre direkte sollys) og den andre, for den mer eksponerte delen, ble fremstilt av polykrystallin. Systemet har vært i drift siden 2012 og har til nå senket våre CO2-utslipp med 450 tonn.