Generelle salgsbetingelser

Alt salg skjer i henhold til "Generelle salgsbetingelser" som er angitt nedenfor. Hver ordre er akseptert og utført under disse vilkårene, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i noen annen lovgivning, med mindre vår skriftlige og signerte avtale er utstedt.

1. Alle bestillinger eller tilbud signert av våre agenter er gyldige bare ved vår aksept eller godkjenning.

2. Alle data, dimensjoner, varekoder, priser og funksjoner som er vist i våre kataloger, prislister, brosjyrer, brev, etc., er kun representative; de kan endres uten forutgående varsel og er bare bindende dersom de er oppgitt i vår aksept eller vårt bekreftelsesskjema.

3. Eventuelle tegninger eller teknisk dokumentasjon vedrørende våre produkter, selv om de leveres til kunden, er vår eksklusive eiendom og kan ikke brukes, kopieres, reproduseres eller overføres av kunden eller sendes til noen uten vår tidligere skriftlige fullmakt.

4. Pakken er kundens ansvar og faktureres til kostpris. Returnerte pakker vil ikke bli akseptert.

5. Våre varer leveres på mottakerens risiko, for de er ment som forsendelseseksemplarer (ex works), med mindre annet er angitt skriftlig. Følgelig er de ikke forsikret under transport, med mindre det blir forespurt av kunden, som vil bære den reelle kostnaden.

6. Ved feil, siden våre forsendelser er godt pakket, må eventuelle krav rettes til ansvarlig transportør.

7. Garantien gjelder kun for erstatning av defekt produkt, som skal sendes tilbake til oss. Ingen utgifter, skader, renter eller kompensasjoner utbetales. I alle tilfeller, der kundens krav er framsatt innen tidsfristen i henhold til gjeldende regelverk, vil alle komponenter som er defekt kun bli erstattet.
Vi kan bare holdes ansvarlige for feil når produktet vårt er brukt riktig og under standard forhold (se instruksjonsblad for installasjon, bruk og vedlikehold). Alle krav aksepteres dersom de presenteres innen 8 dager fra mottak av varene.

8. Vilkårene som er angitt i våre tilbud eller salgsbekreftelser, er kun representative og ikke bindende. Branner, overfall, streik eller annen Force Majeure suspenderer disse vilkårene.

9. Med mindre annet er avtalt, må alle betalinger gjøres til vårt hovedkontor. Bankveksel, sjekk eller andre av oss aksepterte betalingsmåter endrer ikke denne regelen. I tilfeller av forlenget betaling der en betalingsfrist overskrides, innebærer dette at betalingsvilkårene automatisk vil bli ugyldige, hele beløpet vil forfalle umiddelbart og forsinkelsesrente tilkommer sammen med valutaøkning i henhold til Istat-indeksen utstedt av Handelskammeret i Novara. Varene betraktes som vår eiendom inntil betaling av hele det forfalte beløpet.

10. Ved uoverensstemmelse som følge av salg, vil kontrakten være underlagt italiensk lov og falle under jurisdiksjonen til Novara Domstol.

Cimberio S.p.A. forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel, å endre de tekniske egenskapene til elementene som vises på denne nettsiden.