Våre sertifikater


PAS 99 INTEGRATED CERTIFICATION

PAS99 er verdens første kravspesifikasjon for integrerte forvaltningssystemer.
PAS99 integrert forvaltningssystem viser at man innfrir alt ansvar og gir trygghet til potensielle kunder, leverandører, investorer og aksjonærer.
Cimberio S.p.A var verdens første selskap som mottok PAS99 spesifikasjon (kilde: BSI) for den integrerte forvaltningen av våre fire sertifiseringer;


ISO 9001 QUALITY CERTIFICATION

Disse initialene relaterer seg til et selskaps særlige måte å produsere, arbeide og være på.
Cimberio har fornyet denne sertifiseringen i juni 2016 i henhold til den nye UNI EN ISO 9001:2015 standard, men vårt kvalitetskontrollsystem ble opprettet i 1987 og var så effektivt at innfrielsen av de nye kravene kom umiddelbart og naturlig.
Kundetilfredshet er basis for denne spesifikasjonen: alle handlinger og reguleringer fastsatt i kvalitetssertifiseringen gjelder for dette.


SA 8000 ETIKK-SERTIFISERING

Denne sertifiseringen krever en frivillig adferd av selskapet som håndterer utfordringen med å kombinere vekstambisjoner med grunnleggende verdier i forhold til å respektere mennesker og miljø, utviklingen av territoriet, kvaliteten på tjenesten, effektivitet og innovasjon.
De grunnleggende kriteriene for standard SA 8000 inkluderer parametere som involvering av ledelsen og alle sektorene i selskapet, oppmerksomhet mot forebygging framfor kuren.
Kravene som kontrolleres ved innvilgning av sertifiseringen fokuserer på tematisk viktige områder som barnearbeid og tvungent arbeide, arbeidernes helse og sikkerhet, organisasjonsfrihet og fravær av diskriminering og korrekt styring av lønn og arbeidstid.


ISO 14001 MILJØSERTIFISERING

Alle miljørelaterte aspekter reguleres av den internasjonale sertifiseringen ISO 14001:2004, som vårt selskap har innehatt i noen år nå.
Sertifiseringen gjelder alle lover relatert til miljøvern som reguleres av Italiensk Lovgivende Resolusjon nr. 152.
Den gjelder et bredt spekter av områder, fra avfallsdeponering til kontroll av miljøgifter i avløpsvann, fra utslipp til atmosfæren til produksjon av farlige og skadelige stoffer, til kontroll av støyforurensning.
Vi trengte ikke å endre våre hverdagslige handlinger hos Cimberio så mye: vår oppmerksomhet mot miljøet var allerede meget høy før vi engang åpnet dørene for revisorene som avgjør om sertifiseringen skal tildeles.
Cimberio har fornyet denne sertifiseringen i juni 2016 i henhold til den nye UNI EN ISO 14001:2015 standard


ISO 45001 SAFETY CERTIFICATION

Det virkelige vendepunktet, i forhold til lovgivning, angående sikkerhet på arbeidsplassen kom i 1994 med den berømte Italienske Lov 626, som inkluderte noe nytt og meget viktig: i hovedsak slo loven fast at arbeidsgiveren er ansvarlig for sikkerheten på arbeidsplassen og at arbeidsgiveren gjennom å respektere og følge lovene i effekt måtte etablere sikkerhetskriterier for selskapet.
Er det alt? For noen, ja: for oss, nei.
Fordi man kan være fornøyd med å observere og respektere lovene, men man kan også velge å gå et skritt lenger.
Dette ekstra skrittet representeres ved ISO 45001 internasjonale sertifisering, som fokuserer på å regulere og kontrollere sikkerhet på arbeidsplassen. Selskapet som bestemmer seg for å bli sertifisert, for å si det enkelt, ber om noe ekstra, det ber om å bli satt under kontroll, det velger å alltid rette en høy grad av oppmerksomhet mot et meget viktig aspekt ved selskapets hverdagsliv og velger å kontinuerlig forbedre seg hver dag.


ISO 50001 Energy Management System Certification

I juli 2011 oppnådde vårt selskap ISO 50001 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM-sertifisering fra det britiske instituttet BSI.
Denne sertifiseringen er den første internasjonalt anerkjente standard for energistyringssystemer, laget for å hjelpe selskaper med å øke energieffektiviteten og øke fortjenesten gjennom reduksjon av CO2-utslipp.
Standarden støtter og skaper bedre betingelser for de kontinuerlig e klimaforandringene.


AEO autorisert økonomisk aktør

Vårt firma oppnådde AEO-autorisasjonen (autorisert økonomisk aktør) som bekrefter påliteligheten mot tollmyndighetene i samsvar med datastyrt behandling av prosedyrer i forholdet mellom private parter og myndigheter utpekt til inspeksjonsvirksomheten i den internasjonale virksomheten.

Den økonomiske aktøren i besittelse av AEO-sertifisering drar fordel av mange fordeler i de internasjonale forretningstransaksjonene som:

 • Reduksjon av kontroll av dokumenter og varer;
 • Raskere prosedyrer ved grensene;
 • Prioritetsbehandling av forsendelser;
 • Status for "kjent avsender" for fraktforsendelser av varer (det vil si at det ikke er noen ekstra skannerkontroller i godsterminaler på flyplassene);

 • BDO Italia S.p.A.

  SLovpålagt revisjon av finansregnskapet

  For å sikre åpenhet og klarhet, blir Cimberio S.p.A. sitt regnskap sendt til lovpålagt revisjon av et revisjonsfirma som bedømmer nøyaktighet og overholdelse av de løpende regler om redigering av samme.

  FORSIKRING

  En ytterligere garanti for å beskytte våre kunder enda mer, er at Cimberio-produkter er forsikret av Assicurazioni Generali SpA mot risikoen for produktansvar i henhold til direktiv 85/374/EEC om produsentens ansvar for eventuelle skader forårsaket av produktene.