ارتباط با ما


برای ارتباط با ما فرم زیر را کامل کنید
تکمیل قسمت های ستاره دار* اجباری است

برای دریافت اطلاعات، لطفاً منتظر بمانید تا به شما دسترسی لازم ارائه گردد.
اطلاعات موجود توسط شرکت چیمبریو انجام خواهد شد و این مراحل فقط جهت کنترل شرکت ها دراین خصوص می باشد.
اطلاعات شما در هر زمانی که بخواهید می تواند اصلاح یا کنسل شود، فقط یک ایمیل به آدرس info@cimberio.it ارسال نمایید.
در هر شرایطی ما از شما می خواهیم که privacy policy را نگاه کنید.

* من موافقت خود را برای بررسی اطلاعات شخصی خود اعلام می دارم.